Garda Forestieră Ploiești  este o institutie cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor.


Garda Forestieră Ploiești funcționează în baza OUG.32 din 30 iunie 2015 privind înfiintarea Gărzilor Forestiere și a HG.743/09 septembrie 2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere.


Garda Forestieră Ploiești  implementează pe raza de competenţă politicile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în activităţile de: • administrare a fondului forestier naţional;

 • gestionare durabilă a pădurilor;

 • conservare a biodiversităţii în păduri;

 • reconstrucţie ecologică, de regenerare şi îngrijire a pădurilor;

 • asigurare a integrităţii fondului forestier naţional;

 • prevenire şi stingere a incendiilor;

 • pază şi protecţie a pădurilor;

 • recoltare a produselor specifice fondului forestier naţional;

 • control al provenienţei şi al trasabilităţii materialelor lemnoase,

 • sprijin al formelor asociative ale proprietarilor de păduri;

 • control al aplicării şi respectării regimului silvic.


HOTĂRÂRE nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor  forestiere


ORDONANŢĂ DE URGENTĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere