Garda Forestieră Ploiești  este o instituție publică în subordinea Gărzii Forestiere Naționale, finanțată integral de la bugetul de stat, cu atribuții în implementarea și controlul aplicării regimului silvic și cinegetic în fondul forestier național și în controlul aplicării normelor privind proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase.


Își desfășoară activitatea pe raza județelor Argeș, Dâmbovița și Prahova. Garda Forestieră Ploiești funcționează în baza O.U.G nr.77 din 30 iunie 2021 privind înfințarea Gărzii Forestiere Naționale și a H.G nr. 46 din 18 ianuarie 2023 privind organizarea, funcționarea și repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Națională și gărzile forestiere. În exercitarea atribuțiilor sale, cooperează cu alte autorități și instituții publice, ale administrației publice centrale și locale, cu reprezentanți ai societății civile, cu persoane juridice și/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.


 


Anunturi de organizare concursuri de recrutare pentru posturi de munca


 


 


guvernare