INFORMATII INTERES PUBLIC > PADURI

REGULI SI MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR DE PADURE

   incendii.pdf

16.04.2024

HG 497 din 25 mai 2020

   HG 497 din 25 mai 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase ....pdf

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase

01.07.2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014

   ORDONANTA DE URGENTA 38.pdf

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

23.04.2015

ORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003

   ORD 454.pdf

privind aprobarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor şi a Îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor

23.04.2015

ORDIN nr. 4017 din 12/12/2012

   ORDIN nr 4017.2012 Procedura de predare primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de investitie.pdf

Procedura de predare primire a amplasamentelor terenurilor constituite in perimetre de ameliorare si de transfer al obiectivului de investitie

14.04.2015Pagina: 1 2 3